Lankytinos vietos

Koplytėlė Vytauto Didžiojo mirties 500-osioms metinėms

1930 metais Lietuvoje daugybėje gyvenviečių buvo statomos skulptūros Vytautui Didžiajam paminint jo mirties 500-ąsias metines. Visoje Lietuvoje atsirado dešimtys ar net šimtai įvairiausių paminklų, skirtų šiam kunigaikščiui pagerbti. Tokia koplytėlė atsirado ir Vydenių kaime, ir išliko iki pat dabar. Nuo XIX a. tautinio sąjūdžio laikų populiarus Lietuvos nacionalinis didvyris, jo vardu pavadintas Vytauto Didžiojo universitetas, 1918–1939 m. jam pastatyta daugybė paminklų Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Barčių arba Čepeliūnų, Ulbinų piliakalnis

Barčių arba Čepelūnų, Ulbinų piliakalnis stūkso į pietus nuo Barčių kaimo. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Uosupio dešiniajame krante. Piliakalnis imtas tyrinėti 1890 m., kuomet Vandalinas Šukevičius piliakalnyje pradėjo kasinėjimus. Čia buvo rasta I tūkstantmečio pr. m. e. ir Im. e. tūkstantmečio pradžios lipdytinės ir grublėtosios keramikos, gyvulių kaulų, titnaginis kirvis, trinamosios girnos. Nors šie daiktiniai įrodymai ir neišliko, Sankt Peterburge, Archeologijos instituto archyve vis dar saugoma V. Šukevičiaus rašyta darbų ataskaita. Taip pat kasinėjimus ir tyrimus mena aikštelėje tyrinėjimų vieta – likusi neužversta plati duobė.  Verta paminėti, jog piliakalnis priklausė Čepelūnų dvaro teritorijai. Netoliese yra išlikęs ir buvusio dvaro sodas su liepų alėja ir pastatų liekanos. Šiuo metu piliakalnis apaugęs pušimis, tačiau pagrindinė aikštelė sutvarkyta ir pritaikyta lankymui. Aplinkinių kaimų gyventojai sukūrė gražią tradiciją kasmet liepos 6-ą dieną ant šio piliakalnio degant laužams giedoti Tautinę giesmę su viso pasaulio lietuviais.

Poilsiavietė „Dievų parkas”

„Dievų parkas“ tai miško poilsiavietė irengta miškų valdoje netoli Kamorūnų kaimo.

Visuomenė gali laisvai ir nemokamai naudotis miškų rekreacine infrastruktūra, sukurta paramos lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Šalia miško nėra jokio greitkelio, artimiausias asfaltuotas kelias – už 3 km. Pats miškas labai paprastas – eglaitės, pušys, beržai. Nieko labai stebuklingo, bet įrengus poilsiavietę lankytojų netrūksta.

Daugiau informacijos apie parką rasite čia>

Buvusios Vydenių dvarvietės parkas

Vydenių dvaro buvusi vieta yra prie dabartinio Čepelūnų tvenkinio. Šiuo metu čia vizualiai išlikęs tik dvaro sodas ar parkas, yra apaugusių pamatų.Iki Pirmojo pasaulinio karo čia gyveno lenkų dvarininkų Kaminskų šeima. Dvaro būta nemažo ir gana turtingo, kadangi jam priklausė nemažai aplinkinių kaimų – Vydeniai, Dainava, Čepelūnai, Mikalčiūnai. Dvaro sodyboje stovėjo rūmai, arklidės, tvartai, yra išlikusių rūsio fragmentų. Pirmojo pasaulinio karo metais dvarininkai Kaminskai pasitraukė į Lenkiją, palikę dvaro sodybą ir kitą priklausiusią nuosavybę. Manoma, kad neprižiūrimi rūmai nunyko, o po Antrojo pasaulinio karo vykusios nacionalizacijos metu žemės ir miškai atiteko valstybei, o dvaro pastatai galutinai nunyko.