Naujienos,  Seniūnija

Informacija apie nepažymėtas žemės sklypų ribas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje

Valstybės įmonė Registrų centras dar 2015 metais Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) pateikė informaciją, kurioje nurodyta, kad piliečiams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, esančių Varėnos rajono savivaldybėje, tekstiniai kadastro duomenys yra įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, tačiau šių žemės sklypų grafiniai kadastro duomenys – žemės sklypų ribos – nėra pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.
Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyrius (toliau – Varėnos skyrius)
atliko žemės sklypų, kurių ribos nėra pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, dokumentų patikrinimą ir nustatė, kad Skyriaus archyve esančiuose piliečiams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų kadastro duomenų bylose nėra patvirtintų žemės sklypų planų, kuriais remiantis būtų galima pažymėti žemės sklypų ribas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.
Varėnos skyrius pranešimą apie nepažymėtas žemės sklypų ribas yra patalpinęs skelbimų
lentoje. 2015 metais ir vėliau atskirais pranešimais piliečiams buvo išsiųsti laiškai, kad yra tikslinga kreiptis į asmenį, turintį teisę nustatyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau – Matininkas), kuris Nuostatų nustatyta tvarka atliktų žemės sklypų kadastrinius matavimus, sudarytų šių žemės sklypų planus, parengtų minėtų žemės sklypų kadastro duomenų bylas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateiktų tikrinti Varėnos skyriui, o valstybės įmonė Registrų centras, remdamasi suderintais žemės sklypų planais, šių žemės sklypo ribas pažymėtų Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.
Matininkų sąrašas skelbiamas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.