Bendruomenė,  Naujienos

Gegužinės pamaldos bendruomenės namuose

Dėkojame Vydenių krašto bendruomenei ir jos pirmininkei Bronei Mačiulienei už kvietimą prisijungti prie ekskursijos į Pakruojo dvarą ir Kryžių kalną 🙂. Dvare grožėjomės nuostabiomis gėlių kompozicijomis, instaliacijomis ir skulptūromis, bei Viljamo Šekspyro pjesės „Vasarvidžio nakties sapnas” scenomis. Kryžių kalne pasidžiaugėme ramybės ir susikaupimo akimirkomis. Nuostabi kelionė ir pilna įspūdžių diena – tegyvuoja draugystė, bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas 🙂.